Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) (Zvezni urad za socialne zadeve in invalide, Ministrstvo za socialne zadeve) – Landesstelle Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Telefon: +43 158831
Telefaks: +43(0)10599882516

E-naslov: post.wien@sozialministeriumservice.at

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Naloge pomožnega organa so določene v Direktivi Sveta 2004/80/ES. Navedene so tudi v členu 9a zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz).

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Žrtvi v skladu s členom 11 Direktive Sveta 2004/80/ES ni treba plačati nobenih stroškov.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Žrtvi ni treba plačati nobenih stroškov.

Zadnja posodobitev: 19/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.