Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE BOLGARIJE

Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj

Naslov: Slavyanska 1, 1040 Sofia (Sofija), Republika Bolgarija

Spletišče: https://www.compensation.bg

Kakšna je vloga pomožnega organa?

V primerih, ko bolgarski državljani postanejo žrtve kaznivih dejanj v tujini, Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj zaprosi za pomoč pristojne organe drugih držav. Pomaga tudi tujim državljanom, ki zakonito prebivajo v Republiki Bolgariji, pri zagotavljanju podpornih ukrepov.

Nacionalni svet pomaga bolgarskim državljanom, ki so postali žrtve kaznivih dejanj v drugi državi članici EU, pri izpolnjevanju vlog za odškodnino in izpolnjene obrazce posreduje pristojnemu organu zadevne druge države članice.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da. Nacionalni svet za pomoč in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj po potrebi prevede dokazila. Žrtve kaznivih dejanj tega prevoda ne plačajo.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.