Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Informacije niso na voljo.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Vloga pomožnega organa je, da vam pomaga poiskati informacije, ki jih potrebujete za sestavo in vložitev popolnega odškodninskega zahtevka, skupaj z vsemi ustreznimi dokazili, pri čemer vam pomaga premostiti tako praktične kot jezikovne težave.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Kot pomožni organ deluje Zavod za socialna zavarovanja, vendar ni odgovoren za prevod dokazil.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Za pošiljanje zahteve v tujino ni treba plačati nobene upravne ali druge pristojbine.

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.