Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Češke republike, Oddelek za odškodnine

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Telefon: +420 221997966
Telefaks: +420 221997967

E-naslov: odsk@msp.justice.cz

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Zagotavljati stike in komunikacijo z organom za odločanje.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Za prevod poskrbi pomožni organ na lastne stroške.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.