Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Erstatningsnævnet)

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj kot pomožni organ vložnikom pomaga pri prevodu vloge in njeni vložitvi v drugi državi EU, med postopkom pa pomaga pri prevajanju dokumentov, ki so bili prejeti iz druge države EU ali jih je treba tja poslati.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da. Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj stopi v stik s prevajalcem in plača stroške prevoda vseh zahtevanih dokumentov.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne. Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj plača vse stroške, povezane z vložitvijo vloge v tujini.

Zadnja posodobitev: 04/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.