Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Odbor za socialno zavarovanje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-naslov: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Spletno mesto: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opombe:

Organ za odločanje je Odbor za socialno zavarovanje skupaj z njegovimi lokalnimi pokojninskimi oddelki.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomoč pri izpolnjevanju in predložitvi zahtevkov za odškodnino in dokazil pristojnemu organu druge države.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Če se oseba obrne neposredno na pristojni organ druge države, stroške krije ta oseba. Če se dokumenti predložijo prek Odbora za socialno zavarovanje, se izpolnijo zahtevani obrazci, po potrebi pa se priloži tudi neuradni prevod. Prevajalske storitve plača Odbor za socialno zavarovanje.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 28/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.