Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Državna zakladnica (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 Državna zakladnica, Finska

Elektronski naslov: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Če ste žrtev namernega nasilnega kaznivega dejanja v drugi državi članici Evropske unije, lahko od državne zakladnice dobite informacije o pravici do uveljavljanja odškodnine pri organu, odgovornem za odškodnine zaradi kaznivih dejanj, v državi, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Pri državni zakladnici lahko dobite tudi potrebne obrazce ter splošne smernice in informacije o tem, kako je treba izpolniti vlogo in katera dokazila ji je treba priložiti.

Zahtevek lahko predložite državni zakladnici, ki ga bo skupaj s prilogami poslala pristojnemu odškodninskemu organu v kraju, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Če odškodninski organ v drugi državi članici od vas zahteva dodatne informacije, vam bo državna zakladnica po potrebi zagotovila splošne smernice o tem, kako se odzvati na zahtevek, ter bo dodatne informacije posredovala odškodninskemu organu, ki jih je zahteval.

Državna zakladnica bo zagotovila tudi uradno pomoč odškodninskemu organu v drugi državi članici, tako da mu bo omogočila, da se posvetuje z vložnikom, pričami, strokovnjaki ali drugimi osebami na Finskem. Tudi državna zakladnica pa se lahko posvetuje s temi osebami in o tem posvetovanju pošlje poročilo odškodninskemu organu.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Državna zakladnica poskrbi za prevod zahtevka in priloženih dokazil v jezik, ki ga sprejme država, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Za prevod dokazil vam ni treba plačati pristojbine.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Za pošiljanje zahteve vam ni treba plačati pristojbine.

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.