Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Pomožni organ, ki vam lahko pomaga poslati zahtevo v drugo državo članico Evropske unije, je Služba za pomoč žrtvam in politiko nevladnih organizacij (Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA)) pri ministrstvu za pravosodje.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ lahko vložniku posreduje informacije o možnostih za uveljavljanje odškodnine in mu zagotovi potrebne obrazce. Zahtevek in dokazila nato posreduje pomožnemu organu ali neposredno organu odločanja v državi članici, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Pomožni organ dokumentov ne prevaja. Za prevod dokumentov morate po potrebi poskrbeti sami.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 05/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.