Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve)
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Telefon: +49 228 99527 0
Telefaks: +49 228 99527 4134

E-naslov: dub@bmas.bund.de

Več informacij:

Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Odškodnina za žrtve nasilnih kaznivih dejanj, storjenih v drugi državi članici EU

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Nemški pomožni organ pri Zveznem ministrstvu za delo in socialne zadeve pomaga žrtvam nasilnih kaznivih dejanj, ki prebivajo v Nemčiji, da zahtevajo odškodnino v državi članici EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Njegove naloge so zlasti:

  • žrtvam nasilnih kaznivih dejanj zagotoviti informacije o možnostih uveljavljanja odškodnine v tujini (vključno z informacijami o postopku v zadevni državi, roku za vložitev zahteve, pogojih za upravičenost in dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi);
  • dati na voljo obrazce zahtev, ki jih uporabljajo države članice, v katerih so bila kazniva dejanja storjena;
  • ugotoviti, kateri organ je pristojen za odločanje o zahtevi za odškodnino v državi članici, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno;
  • pristojnemu organu posredovati zahtevo za odškodnino in spremno dokumentacijo;
  • dokumentacijo in korespondenco brezplačno prevesti v zadevni jezik;
  • spremljati potek odškodninskega postopka in obveščati zadevne osebe o trenutnem stanju.

Države članice EU odločajo o zahtevah izključno v skladu z nacionalnim pravom. Nemški pomožni organ ne more posegati v postopek ali vplivati na odločitev, sprejeto v drugi državi članici.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Zahtevane dokumente lahko pošljete v svojem nacionalnem jeziku. Prevedeni bodo brezplačno.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Nemški organi ne zaračunavajo pristojbin. Mogoče je, da druge države članice EU pred obravnavo vaše zahteve zahtevajo plačilo pristojbine.

Zadnja posodobitev: 16/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.