Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Pomoč bodo zagotovili vladni uradi v Budimpešti in okrožjih (lokalne službe za podporo žrtvam), ki so pomožni organi.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ zagotovi obrazec zahteve in ponudi pomoč pri izpolnjevanju obrazca ter zahtevo tudi posreduje naprej.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, stroške v zvezi s tem krije država.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, posredovanje zahteve je brezplačno.

Zadnja posodobitev: 07/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.