Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Okrožni uradi vladnih uradov v Budimpešti ali okrožjih (lokalne službe za podporo žrtvam) kot pomožni organi.

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pomožni organ posreduje obrazce vloge in zagotavlja pomoč pri izpolnjevanju teh obrazcev.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, stroške krije država.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, posredovanje vloge je brezplačno.

Zadnja posodobitev: 11/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.