Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Telefon: (+352) 2478 45 27, (+352) 2478 45 17
Telefaks: (+352) 26 68 48 61, (+352) 22 52 96

E-naslov: info@mj.public.lu
Spletno mesto: http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje Luksemburga žrtvi pomaga pridobiti bistvene informacije o možnostih uveljavljanja odškodnine v drugi državi članici in odškodninski zahtevek posreduje organu, ki je v tej drugi državi članici pristojen za odločanje o zahtevku.

Ministrstvo za pravosodje tudi pomaga žrtvi, kadar organ za odločanje v drugi državi članici zahteva dodatne informacije.

Ministrstvo za pravosodje, kjer je to primerno, sodeluje z organom za odločanje pri zaslišanju žrtve, zlasti prek telekonference. Organ za odločanje mu lahko tudi naroči, da od žrtve pridobi ustne izjave, katerih zapisnik se nato pošlje organu za odločanje.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Zahteva, ki se pošilja, se lahko sestavi v nemščini, francoščini ali angleščini, tako da prevod načeloma ni potreben.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 19/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.