Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

The Ministry for Justice, Culture and Local Government (Ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo)

30, Old Treasury Street
Valletta

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Njegova naloga je predhodna obdelava in ocena vloge.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, organ prevede dokazila. Agencija Malte za pravno pomoč krije takse in povezane stroške.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Drugih pristojbin ni treba plačati.

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.