Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj)

Naslov:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Telefon: 070-4142000
E-naslov: info@schadefonds.nl

Poštni naslov:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj vam bo na vašo zahtevo poslal obrazec zahteve za relevantni tuji sklad. Ko bo Sklad od vas prejel izpolnjeni obrazec zahteve in morebitna dokazila, bo po potrebi poskrbel za njihov prevod in jih nato posredoval zadevnemu tujemu skladu.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Sklad bo po potrebi poskrbel za prevod dokazil in bo sam kril stroške prevoda.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 26/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.