Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Naslov:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-naslov: info@schadefonds.nl

Poštni naslov:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldsmisdrijven) vam bo na zahtevo poslal obrazec vloge za zadevni tuj sklad. Ko bo Sklad prejel izpolnjeni obrazec vloge in morebitna dokazila, bo po potrebi poskrbel za njihov prevod in vlogo nato posredoval zadevnemu organu.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj po potrebi poskrbi za prevod dokumentov, in sicer na lastne stroške.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 26/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.