Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Na Portugalskem je pomožni organ Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC), ki opravlja naslednje naloge:

  • pomoč pri zagotavljanju informacij, potrebnih za izpolnitev vloge/zahtevka;
  • posredovanje zahtevkov organu odločanja države članice, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje;
  • usmerjanje prosilcev, kadar je potrebna predložitev dodatnih dokumentov;
  • organizacija obravnave, če organ odločanja v drugi državi članici meni, da je ta potrebna.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Dokumenti morajo biti predloženi v portugalščini in angleščini. Če jih je treba prevesti, bo stroške za to prevzela Komisija za zaščito žrtev kaznivih dejanj.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 04/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.