Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Organ za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA).

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Spletišče: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Organ osebam s prebivališčem v Združenem kraljestvu, ki so bile poškodovane v drugi državi EU, pomaga uveljavljati odškodnino od navedene države.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Organ lahko pridobi prevod in zanj tudi plača.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Organ svojih storitev ne zaračunava, ne krije pa stroškov za vložitev vloge, kadar take stroške zaračunava druga država EU.

Zadnja posodobitev: 14/11/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.