Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike – Oddelek za rehabilitacijo in odškodnine.

Telefon: +421 288891225
Telefaks: +421 288891579

Elektronski naslov: victims@justice.sk
Spletišče: https://www.justice.gov.sk

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike zagotavlja informacije o pogojih za pridobitev odškodnine, ki veljajo v državi članici, v kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki je povzročilo telesne poškodbe, in o zahtevanih obrazcih za vložitev zahtevka za takšno odškodnino, na zahtevo pa nudi tudi pomoč pri njihovem izpolnjevanju. Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike tudi dostavi zahteve.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike ne poskrbi za prevod potrebnih dokazil. Prevod in s tem povezane stroške plača žrtev kaznivega dejanja.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.