Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon : +386 1 369 53 38
Faks : +386 1 369 53 06

Elektronska pošta : gp.mp@gov.si
Spletni naslov : https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Ministrstvo za pravosodje (kot pomožni organ) skrbi za sodelovanje in izmenjavo podatkov med komisijo (ki odloča o odškodninah), policijo in pristojnimi organi drugih držav in pomaga pri iskanju ustreznih rešitev v čezmejnih primerih (ko je tujec žrtev v Republiki Sloveniji ali slovenski državljan žrtev v tujini).

Ministrstvo za pravosodje daje prosilcem osnovne informacije o možnostih in pogojih za uveljavljanje odškodnine v drugih državah članicah EU in s tem namenom tudi zaprosi za podatke organe drugih držav članic. Ministrstvo za pravosodje je pristojno tudi za prejem in posredovanje zahtev v čezmejnih primerih.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da, stroški za prevajanje bremenijo proračun Republike Slovenije.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, za vloge, dejanja in odločbe v postopkih za uveljavljanje odškodnine po ZOZKD se ne plačujejo takse.

Zadnja posodobitev: 13/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.