Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Storgatan 49
Umeå, Švedska

Telefon: +46 90708200
Telefaks: +46 90178353

Elektronski naslov: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Spletišče: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštni naslov:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Švedska

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj lahko kot pomožni organ pomaga zagotoviti, da bo zahtevek, ki se predloži organu za odločanje v drugi državi EU, pravilen ter poslan organu za odločanje. Švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj posreduje tudi informacije in sporočila med vložnikom in organom za odločanje, na primer kadar mora za odločitev vložnik predložiti dodatne informacije ali dokazila.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Da; po potrebi bodo opravljeni prevodi. Stroške prevajanja nosi švedski organ za podporo in odškodnino žrtvam kaznivih dejanj.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.

Zadnja posodobitev: 26/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.