Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Informacije o postopku za pošiljanje zahteve za odškodnino

Če postanete žrtev kaznivega dejanja v tujini (v državi EU, v kateri ne prebivate), lahko zahtevo vložite pri pomožnem organu v državi, v kateri prebivate. Pomožni organ zahtevo prevede in posreduje organu za odločanje v državi EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. Organ za odločanje je odgovoren za proučitev zahteve in izplačilo odškodnine.

Tukaj so na voljo informacije o postopku, ki ga morate upoštevati, da bo vaša zahteva poslana iz države, v kateri prebivate, v državo EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno. V skladu s pravom EU je za izplačilo odškodnine odgovorna država EU, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Priporočamo vam, da preberete informacije o postopku, ki velja v državi, v kateri prebivate.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 08/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.