Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Malta

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

The Ministry for Justice, Culture and Local Government (ministeriet för justitiefrågor, kultur och lokal förvaltning)

30, Old Treasury Street
Valletta

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Den har till uppgift att genomföra en preliminär behandling och bedömning av ansökan.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, myndigheten översätter de styrkande handlingarna. Maltas kontor för rättshjälp betalar avgifterna och tillhörande utgifter.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga andra avgifter tas ut.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.