Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава

Информация за начина, по който държава от ЕС оценява молба за обезщетение

Ако сте станали жертва на престъпление, докато сте били в чужбина (в държава от ЕС, в която не живеете), можете да изпратите молбата до органа за помощ на държавата, в която живеете. Органът за помощ превежда и предава молбата на органа, вземащ решение, в държавата членка, където е било извършено престъплението. Органът, вземащ решение, отговаря за оценяването на молбата и изплащането на обезщетението.

Тук ще намерите информация за начина, по който Вашата молба ще бъде оценена от органа, вземащ решение, в държавата от ЕС, където е извършено престъплението..

Съветваме ви да погледнете информацията за държавата, в която е извършено престъплението.

Моля, изберете съответното знаме на държавата, за да получите по-подробна национална информация.

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.