Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Rozhodováním o žádostech o odškodnění obdržených od jiných členských států je pověřen vládní úřad v Budapešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) jakožto rozhodující orgán:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

internet: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

– žádost?

V kterémkoli jazyce.

– podpůrné dokumenty?

V kterémkoli jazyce.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Maďarský stát.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne žádné takové poplatky se neplatí.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Nemohou být proplaceny, protože řízení nevyžaduje, abyste byli osobně přítomni.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Přijímáme je.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

V průběhu procesu musí být rozhodnutí přijato maximálně do 60 dnů.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V maďarštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Proti rozhodnutí vydanému subjektem prvního stupně se lze odvolat a odvolání projedná ministerstvo spravedlnosti jakožto subjekt druhého stupně. Proti rozhodnutí vynesenému ministerstvem spravedlnosti jakožto subjektem druhého stupně lze podat správní žalobu k soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Můžete získat právní pomoc na základě maďarského zákona LXXX z roku 2003 o právní pomoci.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Služby, které vám pomohou s uplatněním vašich zájmů, jsou k dispozici na každém úřadu služeb na podporu obětí, kde poradci v oblasti podpory obětí poskytují zainteresovaným stranám praktickou pomoc (například: pomoc s vyplněním žádostí, poskytnutím informací). Oběti se rovněž mohou obrátit na organizace občanské společnosti (například: Bílý kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atd.)

Poslední aktualizace: 11/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.