Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Malta

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Úředník odpovědný za vyřízení odškodnění

The Palace, St George’s Square
Valletta

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Žádost nemůžete poslat přímo.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

  • žádost? v maltštině nebo angličtině
  • podpůrné dokumenty? v maltštině nebo angličtině

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Překlad zaplatí orgán rozhodující o odškodnění.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Žádné poplatky se neplatí.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Nepoužije se.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Nepoužije se.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lze je přijmout na základě uvážení úředníka odpovědného za vyřizování odškodnění, který rovněž může požádat o spolupráci místní lékařské odborníky.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ano, náklady budou proplaceny.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Orgánu to trvá jeden až dva měsíce.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí můžete obdržet v angličtině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Odvolání není možné.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, můžete.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

http://vso.org.mt/

nebo nejvyšší právní zástupce pro právní pomoc: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.