Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi

Informace o způsobu, jak země EU posuzuje žádost o odškodnění

Stanete-li se obětí trestného činu během pobytu v zahraničí (v zemi EU, ve které nemáte bydliště), můžete podat žádost asistenčnímu orgánu v zemi EU, ve které žijete. Asistenční orgán žádost přeloží a předá ji rozhodujícímu orgánu v zemi EU, kde byl trestný čin spáchán. Rozhodující orgán odpovídá za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.

Zde naleznete informace o způsobu, jakým bude Vaše žádost v zemi EU, kde byl trestný čin spáchán, posuzována rozhodujícím orgánem.

Doporučujeme konzultovat informace týkající se země, kde byl trestný čin spáchán.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.