Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Som beslutningsmyndighed har statsforvaltningens kontor i Budapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) beføjelse til at træffe afgørelse om erstatningskrav modtaget fra andre medlemsstater:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Websted: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Kan jeg sende min erstatningsansøgning direkte til beslutningsmyndigheden i dette land selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden:

– ansøgningen?

På et hvilket som helst sprog.

– eventuelle bilag?

På et hvilket som helst sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Den ungarske stat.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i dette land for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der skal ikke betales nogen gebyrer.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Det kræves ikke, at du skal være personligt til stede under retssagen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Den ungarske myndighed accepterer lægeattester fra dit bopælsland.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i dette land?

Nej.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

I forbindelse med retssagen skal der træffes en afgørelse inden for en frist på højst 60 dage.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

På ungarsk. Der udleveres en oversættelse til de interesserede parter, der ikke kan ungarsk.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Afgørelsen i første instans kan gøres til genstand for et forvaltningsretligt søgsmål.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til det andet lands regler?

Du kan få retshjælp efter ungarsk lov nr. LXXX af 2003 om retshjælp.

Er der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Du kan anmode om at få hjælp til at forsvare dine interesser ved en hvilken som helst afdeling af hjælpetjenesten for ofre, dvs. ved statsforvaltningens kontorer i distrikterne og hovedstaden og ved støttecentrene for ofre. Medarbejderne i hjælpetjenesten for ofre yder praktisk bistand til de interesserede parter (f.eks. bistand til at udfylde ansøgningsformularer) og tilvejebringer relevante oplysninger. Ofre kan også henvende sig til civilsamfundsorganisationer [såsom foreningen Fehérgyűrű, den ungarske baptistkirkes velgørenhedsorganisation (Baptista Szeretetszolgálat) osv.].

Sidste opdatering: 03/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.