Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Claims Officer

The Palace, St George’s Square
Valletta

Kan jeg indgive mit erstatningskrav direkte til den besluttende myndighed i Malta selv i grænseoverskridende sager (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Du kan ikke indgive dit krav direkte.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndighederne:

  • erstatningskravet? Maltesisk eller engelsk
  • eventuelle bilag? Maltesisk eller engelsk

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter dokumenter fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Erstatningsmyndigheden betaler herfor.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Malta for at behandle mit erstatningskrav (når det er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Der opkræves ingen gebyrer.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om mit erstatningskrav? Hvordan ansøger jeg herom? Hvem skal jeg kontakte?

Ikke relevant

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland - eller er jeg nødt til at lade lægeeksperter i Malta foretage en helbredsundersøgelse eller en undersøgelse af min skade?

Claims Officer kan skønsmæssigt godkende dem, men også beslutte at anmode om en udtalelse fra lokale lægeeksperter.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Malta?

Ja, disse udgifter vil blive godtgjort.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

1-2 måneder.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen vedrørende erstatningskravet?

Du kan få afgørelsen på engelsk.

Hvordan kan jeg anfægte en afgørelse, jeg er utilfreds med?

Dette er ikke muligt.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) i henhold til Maltas lovgivning?

Ja, du kan.

Findes der støtteorganisationer for ofre i Malta, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

http://vso.org.mt/

eller Chief Advocate for Legal Aid: https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.