Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Διεύθυνση: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Δικτυακός τόπος: https://www.compensation.bg

Σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η αρχή που αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις αποζημίωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις είναι το εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων.

Σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων ενεργεί ως υποστηρικτική αρχή και διαβιβάζει την αίτηση αποζημίωσης στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα.

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι, μπορείτε.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

  • την αίτηση; Στα βουλγαρικά και στα αγγλικά.
  • τα δικαιολογητικά έγγραφα; Στα βουλγαρικά και στα αγγλικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων επιβαρύνεται με το κόστος της μετάφρασης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι, δεν πρέπει.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το θύμα δεν παρίσταται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης από τη χώρα.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Βλέπε απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Ναι, θα γίνουν δεκτά. Τα ιατρικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βεβαιώνουν ιατρικές δαπάνες που εκδίδονται από την οικεία χώρα, μπορούν να γίνουν αποδεκτά ή/και να αναγνωριστούν, αλλά το εθνικό συμβούλιο αποφασίζει για το θέμα αυτό κατά περίπτωση.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Τα έξοδα ταξιδίου που σχετίζονται με ιατρικές εξετάσεις ενδέχεται να επιστραφούν, αλλά το εθνικό συμβούλιο αποφασίζει για αυτό το θέμα κατά περίπτωση.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η αίτηση αποζημίωσης εξετάζεται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία λήψης της. Αν κριθεί απαραίτητο, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και τρεις μήνες.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στα βουλγαρικά και στα αγγλικά.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Οι αποφάσεις του εθνικού συμβουλίου παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων δεν μπορούν να προσβληθούν.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Η διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης από τη χώρα δεν απαιτεί τη συνδρομή από δικηγόρο.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Ναι. Η Βουλγαρική Ένωση Οργανισμών Στήριξης Θυμάτων

Τηλ.: +359 29819300

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.