Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το τμήμα αποζημιώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Τηλ: (420) 221997966
Φαξ: (420) 221997967

Ηλ. ταχυδρομείο: odsk@msp.justice.cz

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Στα τσεχικά, τα σλοβακικά ή τα αγγλικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Η αρχή απόφασης δεν δέχεται έγγραφα σε άλλες γλώσσες πλην της τσεχικής, της σλοβακικής ή της αγγλικής (θα τα αγνοήσει και θα καλέσει τον αιτούντα να υποβάλει την αίτηση ή τα έγγραφα μεταφρασμένα σε μία από τις αποδεκτές γλώσσες) εάν χρειαστεί να μεριμνήσει για τη μετάφραση αγγλικών εγγράφων, θα το πράξει με δικά της έξοδα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Επιστροφή εξόδων ταξιδιού δεν χορηγείται.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Η αρχή απόφασης δεν παρέχει διερμηνέα.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Τα ιατρικά πιστοποιητικά του τόπου διαμονής σας αναγνωρίζονται κατά πάσα πιθανότητα.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Απόφαση επί της αίτησης θα πρέπει να εκδοθεί εντός 3 μηνών.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στα τσεχικά ή τα αγγλικά.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Με την άσκηση διοικητικής προσφυγής στο δικαστήριο.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Ναι, με δικά της έξοδα.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Η μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση για τη στήριξη των θυμάτων εγκλημάτων είναι η Bílý kruh obětí (Λευκός Κύκλος των Θυμάτων).

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.