Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Τηλ.: 00 44 203 684 2517

Ιστότοπος: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να την υποβάλετε μέσω της αρχής συνδρομής της χώρας σας.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

  • την αίτηση;
  • τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Προτιμούμε να λαμβάνουμε τα εν λόγω έγγραφα στην αγγλική γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το κόστος των εν λόγω μεταφράσεων βαρύνει εμάς.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Δεν χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Εξετάζουμε αιτήσεις και επικοινωνούμε με τους αιτούντες γραπτώς. Δεν χρειάζεται να είστε παρών.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Άνευ αντικειμένου.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Δεχόμαστε ιατρικά πιστοποιητικά από ειδικευμένους ιατρούς άλλων χωρών.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Δεν καταβάλλουμε έξοδα ταξιδίου.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Ο χρόνος που απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησής σας εξαρτάται από το πόσο σύνθετη είναι η υπόθεση. Π.χ. οι αιτήσεις που αφορούν διαφυγόν εισόδημα απαιτούν περισσότερο χρόνο από αυτές που αφορούν την καταβολή ποσού με βάση το τιμολόγιο βλαβών. Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων δεν κλείνει την υπόθεσή σας έως ότου επιβεβαιώσετε ότι έχετε ανακάμψει, στο μέτρο του δυνατού, από τη βλάβη που υποστήκατε. Στόχος μας είναι η διευθέτηση των απλών υποθέσεων εντός 12 μηνών από τη λήψη της αίτησης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα αγγλικά.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν διαφωνείτε με την αρχική απόφαση και θέλετε να την επανεξετάσουμε, θα πρέπει να μας στείλετε γραπτή αίτηση επανεξέτασης εντός 56 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής απόφασης. Θα πρέπει να επισυνάψετε τυχόν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησής σας που θα θέλατε να λάβουμε υπόψη.

Μετά τη λήψη της αίτησης επανεξέτασης, μαζί με τα έγγραφα τεκμηρίωσης, η υπόθεση εξετάζεται από διαφορετικό υπεύθυνο αποζημιώσεων από αυτόν που έλαβε την αρχική απόφαση. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της επανεξέτασης μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή από την αρχική απόφαση ή μπορεί να την αφήνει αμετάβλητη.

Αν διαφωνείτε με απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο επανεξέτασης μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο συναφώς πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation), σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες του εν λόγω δικαστηρίου (Tribunal Procedure Rules). Οι κανόνες αυτοί είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του First-tier Tribunal.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Δεν χρειάζεστε αμειβόμενο εκπρόσωπο, όπως π.χ. δικηγόρο ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, για να ζητήσετε αποζημίωση. Αν επιλέξετε να απευθυνθείτε σε αμειβόμενο εκπρόσωπο δεν μπορούμε να καλύψουμε τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα βαρύνουν εσάς τον ίδιο.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Πληροφόρησης Θυμάτων για βοήθεια όσον αφορά την αίτησή σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.