Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Endla 8
15092
TALLINN

Τηλέφωνο: +372 612 1360
Φαξ: + 372 640 8155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Δικτυακός τόπος: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Σχόλια:
Η αρχή που λαμβάνει την απόφαση είναι το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με τα τοπικά του γραφεία συντάξεων. Σύντομα θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά γραφεία συντάξεων σε αυτήν τη σελίδα.

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται τα έγγραφα η αρμόδια για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή;

Στις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες, κατά προτίμηση στα εσθονικά ή τα αγγλικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το κόστος της μετάφρασης καταβάλλεται από την αρχή που αναθέτει τη μετάφραση.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν απαιτείται να παραστείτε αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης της απόφασης.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Δεν απαιτείται να παραστείτε αυτοπροσώπως.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Τα έγγραφα που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται αποδεκτά, αλλά ένας εμπειρογνώμων ιατρός θα αξιολογήσει την υγεία και τις σωματικές βλάβες του θύματος βάσει των ιατρικών εγγράφων που εκδόθηκαν στη χώρα διαμονής του θύματος.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Δεν απαιτείται να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η απόφαση θα ληφθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη του τελευταίου εγγράφου.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στα Εσθονικά.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της. Εναλλακτικά, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή σε διοικητικό δικαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Θα ληφθεί απόφαση επί της προσφυγής εντός 30 ημερών από τη λήψη της.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Ναι.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Ναι: υπηρεσίες στήριξης θυμάτων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους βρίσκονται στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.