Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το Δημόσιο Ταμείο

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finland

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας απευθείας στο Δημόσιο Ταμείο Valtiokonttori). Σας επισημαίνουμε ωστόσο τους περιορισμούς που ισχύουν ως προς τη γλώσσα των εγγράφων, όπως εξηγείται παρακάτω.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές την αίτηση;

Και τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Η αίτηση πρέπει να καταρτιστεί στα φινλανδικά, τα σουηδικά ή τα αγγλικά. Τα δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει επίσης να καταρτιστούν σε μια από τις εν λόγω γλώσσες.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση/τα δικαιολογητικά έγγραφα, από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το Δημόσιο Ταμείο δεν κάνει δεκτή αίτηση προς διεκπεραίωση αν αυτή δεν καταρτιστεί σε μια από τις γλώσσες που προαναφέρθηκαν. Εάν χρειάζεστε βοήθεια με τη μετάφραση των εγγράφων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρχή συνδρομής στη χώρα όπου ζείτε.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Δεν θα επιβαρυνθείτε με διοικητικά έξοδα για τη διεκπεραίωση της αίτησής σας.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Την υπόθεση θα διεκπεραιώσει εγγράφως το Δημόσιο Ταμείο. Δεν θα κληθείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Βλ. την προηγούμενη απάντηση.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία/σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Ιατρική γνωμάτευση η οποία έχει εκδοθεί από ιατρό στη χώρα κατοικίας σας γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο για τη βλάβη που έχετε υποστεί.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Βλ. την προηγούμενη απάντηση.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η απόφαση εκδίδεται κατά μέσο όρο σε 6-8 μήνες αφού το Δημόσιο Ταμείο παραλάβει το αίτημά σας.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Το Δημόσιο Ταμείο εκδίδει αποφάσεις μόνο στα φινλανδικά και στα σουηδικά. Εάν έχετε καταρτίσει την αίτησή σας στα αγγλικά, θα λάβετε περίληψη των περιεχομένων της απόφασης στα αγγλικά μαζί με την απόφαση.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Μπορείτε να προσφύγετε εγγράφως ενώπιον του δικαστηρίου ασφαλίσεων (Vakuutusoikeus) κατά απόφασης αποζημίωσης που σας κοινοποιήθηκε, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση της απόφασης. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο προσφυγής περιλαμβάνονται στην απόφαση αποζημίωσης που εκδίδει το Δημόσιο Ταμείο.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Το Δημόσιο Ταμείο μπορεί να σας παράσχει συμβουλές για ζητήματα που αφορούν την αξίωση αποζημίωσής σας. Εάν σας βοηθήσει εξωτερικός δικηγόρος στην κατάρτιση της αίτησής σας, το σχετικό κόστος μπορεί να αποζημιωθεί μόνον αν δικαιούστε νομική συνδρομή ή έχει διοριστεί νομικός σύμβουλος για την εκδίκαση της υπόθεσής σας. Τα έξοδα κατάρτισης της αίτησής σας μπορούν επίσης να αποζημιωθούν στην περίπτωση που η υπόθεση δεν εκδικαστεί από δικαστήριο, εφόσον πληροίτε τα οικονομικά κριτήρια για να λάβετε νομική συνδρομή.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων σε αυτή τη χώρα που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση;

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια για την κατάρτιση της αίτησης από τη Στήριξη Θυμάτων Φιλανδίας (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω φορέα διατίθενται στον δικτυακό του τόπο https://www.riku.fi/en/home/

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.