Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Ως αρχή απόφασης, η κυβερνητική υπηρεσία της Βουδαπέστης (Budapest Főváros Kormányhivatala) έχει την εξουσία να αποφασίζει για τις αιτήσεις αποζημίωσης που παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Δικτυακός τόπος: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

– την αίτηση;

Σε οποιαδήποτε γλώσσα.

– τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση/τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το ουγγρικό κράτος

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι, δεν καταβάλλονται τέτοια τέλη.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν μπορείτε να αποζημιωθείτε, διότι δεν απαιτείται να είστε αυτοπροσώπως παρών στη διαδικασία.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Ναι.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία/σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Γίνονται δεκτά.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πρέπει να ληφθεί απόφαση το αργότερο εντός 60 ημερών.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στην ουγγρική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Η απόφαση που εκδίδεται σε πρώτο βαθμό υπόκειται σε έφεση και η έφεση εκδικάζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ενεργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο. Κατά της απόφασης που εκδίδει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δεύτερο βαθμό μπορεί να κινηθεί διοικητική διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή σύμφωνα με τον ουγγρικό Νόμο LXXX του 2003 περί νομικής συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Υπηρεσίες για τη συνδρομή σας στην επιδίωξη των συμφερόντων σας παρέχονται από κάθε γραφείο υπηρεσίας στήριξης θυμάτων, όπου οι σύμβουλοι στήριξης θυμάτων παρέχουν πρακτική συνδρομή (για παράδειγμα: συνδρομή στη συμπλήρωση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών) στα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα θύματα μπορούν επίσης να στραφούν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (για παράδειγμα: Λευκός Δακτύλιος (Fehérgyűrű), Ουγγρική Βοήθεια Βαπτιστών (Baptista Szeretetszolgálat), κ.λπ.)

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.