Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε απευθείας την αίτησή σας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

- την αίτηση;

- τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Η αίτηση και τα πρόσθετα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στη λιθουανική ή την αγγλική γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση/τα δικαιολογητικά έγγραφα, από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το κόστος μετάφρασης της αίτησης και/ή των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων στη λιθουανική ή την αγγλική γλώσσα πρέπει να καλυφθεί από τον αιτούντα ή την αποστέλλουσα αρχή.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το θύμα της εγκληματικής πράξης δεν χρειάζεται να παρίσταται κατά την εξέταση της αίτησήςί του. Συνεπώς, τα εν λόγω έξοδα δεν επιστρέφονται.

Παρέχεται διερμηνέας στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Το θύμα της εγκληματικής πράξης δεν χρειάζεται να παρίσταται κατά την εξέταση της αίτησής του.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Θα αναγνωριστούν τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιοι φορείς/ τα αρμόδια φυσικά πρόσωπα στη χώρα κατοικίας του θύματος.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Όχι.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η απόφαση θα εκδοθεί εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης και όλων των αναγκαίων εγγράφων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Συνήθως στη λιθουανική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Οι αποφάσεις που εκδίδει το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικών Διαφορών της Λιθουανίας (Lietuvos administracinių ginčų komisija) ή του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου του Βίλνιους (Vilniaus apygardos administracinis teismas) εντός ενός μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Ναι. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση παροχής νομικής συνδρομής στην Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής με Εγγύηση Δημοσίου (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), η οποία θα αποφασίσει για την παροχή της νομικής συνδρομής.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.