Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Διεύθυνση:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Τηλέφωνο: 070-4142000
Email: info@schadefonds.nl

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

την αίτηση;

Σε οποιαδήποτε γλώσσα επιλέξετε, κατά προτίμηση, ωστόσο, στα ολλανδικά ή τα αγγλικά.

τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Σε οποιαδήποτε γλώσσα επιλέξετε, κατά προτίμηση, ωστόσο, στα ολλανδικά ή τα αγγλικά.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι, δεν επιβάλλονται διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν χρειάζεται να είστε αυτοπροσώπως παρών στη διαδικασία. Η απόφαση είναι πάντοτε έγγραφη και θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά.

Παρέχεται διερμηνέας στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Άνευ αντικειμένου.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων συνήθως δέχεται τις ιατρικού περιεχομένου πληροφορίες που του υποβάλλονται από τους ιατρούς των αιτούντων, ενώ, όταν χρειάζεται, υποβάλλει τις εν λόγω πληροφορίες στους δικούς του ιατρούς για αξιολόγηση και γνωμοδότηση. Οι εν λόγω ιατροί-σύμβουλοι του Ταμείου Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων δεν διενεργούν οι ίδιοι ιατρικές εξετάσεις.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Άνευ αντικειμένου.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Κατ’ ανώτατο όριο, 26 εβδομάδες, συνήθως όμως απαιτείται λιγότερος χρόνος.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στη γλώσσα στην οποία υποβάλατε την αίτησή σας.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Με την υποβολή ένστασης στο τμήμα ενστάσεων του Ταμείου Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων. Η απόφαση επί της αίτησής σας θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την προσβολή της.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Όχι.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Η οργάνωση Στήριξη Θυμάτων — Κάτω Χώρες (Slachtofferhulp Nederland) ενδέχεται να μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εν λόγω οργάνωση στο τηλέφωνο 0900-0101.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.