Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες.

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Κατά κανόνα, η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να διαβιβάζεται στην αρχή απόφασης από την αρχή συνδρομής. Ωστόσο, το δικαιούχο πρόσωπο μπορεί επίσης να διαβιβάσει απευθείας την αίτηση στην πολωνική αρχή απόφασης.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

– την αίτηση;

– τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Η αρχή απόφασης δέχεται έγγραφα στην πολωνική και την αγγλική γλώσσα.

Η αρχή απόφασης δέχεται τα πρακτικά εξετάσεων που έχει διεξαγάγει αρχή συνδρομής άλλης χώρας στην επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το κόστος μετάφρασης των εγγράφων καλύπτεται από το Δημόσιο Ταμείο.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Τα πρόσωπα που ζητούν αποζημίωση εξαιρούνται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής δικαστικών εξόδων.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα έξοδα ταξιδίου σας. Μπορείτε, ωστόσο, να εξεταστείτε εξ αποστάσεως, δηλαδή χωρίς να πρέπει να προσέλθετε στην αρχή απόφασης. Μπορείτε να ζητήσετε από την αρχή απόφασης να υποβάλει αίτηση στην αρχή συνδρομής της χώρας σας για να λάβει συνδρομή στη διοργάνωση της εξ αποστάσεως εξέτασής σας. Για μια τέτοια εξέταση πρέπει να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Εάν κριθεί αναγκαίο, η αρχή απόφασης θα ορίσει εξειδικευμένο διερμηνέα. Δεν θα επιβαρυνθείτε με τα σχετικά έξοδα.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Η αρχή απόφασης θα αξιολογήσει την αξιοπιστία της εξέτασης από τους ιατρούς του τόπου κατοικίας σας. Εάν κρίνει ότι χρειάζεται νέα εξέταση, θα πρέπει να υποβληθείτε σε αυτή. Θα κληθείτε να καταβάλετε μόνο τα έξοδα ταξιδίου.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Δεν μπορείτε να αποζημιωθείτε για τα έξοδα ταξιδίου σας, ακόμη κι αν χρειάστηκε να έλθετε στη χώρα για να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Η έκδοση απόφασης για τις αιτήσεις αποζημίωσης δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ο χρόνος που εκάστοτε απαιτείται εξαρτάται όχι μόνο από το πόσο σύνθετη είναι η υπόθεση και ποιες αποδείξεις πρέπει να διεξαγάγει η αρχή απόφασης, αλλά και από τον αριθμό των υποθέσεων που εξετάζει τη συγκεκριμένη περίοδο η εν λόγω αρχή.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Η απόφαση για την αποζημίωση θα εκδοθεί στην πολωνική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν δεν ικανοποιηθείτε με την απόφαση επί της αίτησης αποζημίωσής σας, μπορείτε να την προσβάλετε ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (sąd II instancji). Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για την έφεση.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Το πολωνικό δίκαιο προβλέπει την παροχή νομικής συνδρομής. Παρέχεται σε πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να προσλάβουν δικηγόρο. Σας επισημαίνουμε το εξής: για να ζητήσετε αποζημίωση, μπορείτε να λάβετε συνδρομή από τον εισαγγελέα ο οποίος διεξάγει τη διαδικασία για την εγκληματική πράξη για την οποία ζητάτε αποζημίωση.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Στην Πολωνία λειτουργεί το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων και Συνδρομής μετά τον Σωφρονισμό (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), το οποίο συγκεντρώνει κεφάλαια, μεταξύ άλλων, για να συνδράμει τα θύματα εγκληματικών πράξεων και τους συγγενείς τους. Το ταμείο υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η υποστήριξη οργανώνεται ούτως ώστε ο διαχειριστής του ταμείου να επιλέγει, με ανοικτό διαγωνισμό, τους οργανισμούς των οποίων τις προσφορές κρίνει βέλτιστες και να τους χορηγεί ειδικά κεφάλαια που προορίζονται για τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση νομικής, ψυχολογικής και υλικής συνδρομής. Η νομική συνδρομή μπορεί να καλύψει την παροχή βοήθειας για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Εάν θέλετε να επωφεληθείτε από τη συνδρομή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιον μη κυβερνητικό οργανισμό ο οποίος έχει επιδοτηθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον σκοπό αυτό και να αποδείξετε ότι είστε θύμα εγκληματικής πράξης. Κατάλογος των εν λόγω οργανισμών, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), στην ενότητα που αφορά τις δραστηριότητες / στήριξη θυμάτων εγκληματικών πράξεων / στήριξη θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των συγγενών τους – κατάλογος οντοτήτων και οργανισμών (κάντε κλικ: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.