Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Η αρμόδια αρχή που λαμβάνει την απόφαση στη Ρουμανία η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 είναι η ακόλουθη:

Η Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor) του Πρωτοδικείου του Βουκουρεστίου (Tribunalul București)

Bulevardul UNIRII, αρ. 37, Τομέας 3, Βουκουρέστι, Τ.Κ. 030823

Τηλ. +40 214083600, +40 214083700
Φαξ +4021 3187731

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tribunalul.bucuresti@just.ro

Ιστοσελίδα: http://www.tmb.ro/

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

  • την αίτηση; Στα ρουμανικά
  • τα δικαιολογητικά έγγραφα; Στα ρουμανικά

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Άνευ εφαρμογής.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία.

Η νομική συνδρομή καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου όταν απαιτείται φυσική παρουσία από τον νόμο ή το δικαστήριο και όταν το δικαστήριο αποφανθεί ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν άλλη ευκαιρία να ακουστούν.

Το δικαστήριο αποφασίζει αν θα αναληφθούν τα εν λόγω έξοδα και ενημερώνει τον διάδικο για τον τρόπο είσπραξής τους.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Δεν είναι αναγκαία η φυσική παρουσία.

Η νομική συνδρομή καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου όταν απαιτείται φυσική παρουσία από τον νόμο ή το δικαστήριο και όταν το δικαστήριο αποφανθεί ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν άλλη ευκαιρία να ακουστούν.

Το δικαστήριο αποφασίζει αν θα αναληφθούν τα εν λόγω έξοδα και ενημερώνει τον διάδικο για τον τρόπο είσπραξής τους.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Το συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται από την αρμόδια αρχή λήψης αποφάσεων στη Ρουμανία, και ειδικότερα την Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων του Πρωτοδικείου του Βουκουρεστίου.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Το δικαστήριο αποφασίζει αν θα αναληφθούν τα εν λόγω έξοδα και ενημερώνει τον διάδικο για τον τρόπο είσπραξής τους.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Ένα έως δύο έτη.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στα ρουμανικά.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης ή της αίτησης για τη χορήγηση προκαταβολής από τη χρηματική αποζημίωση, η Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων, που απαρτίζεται από σύνθεση δύο δικαστών, μπορεί να αποφανθεί διαζευκτικά τα παρακάτω:

  1. να κάνει δεκτή την αίτηση και να ορίσει το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης ή κατά περίπτωση της προκαταβολής αυτής
  2. να απορρίψει την αίτηση αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης ή, κατά περίπτωση, της προκαταβολής αυτής.

Η απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης για τη χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης ή της αίτησης για τη χορήγηση προκαταβολής από τη χρηματική αποζημίωση επιδίδεται στο θύμα.

Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του εφετείου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Μπορείτε να λάβετε δημόσια νομική συνδρομή σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο (άρθρο 14 και έπ. του νόμου αριθ. 211/2004 περί συγκεκριμένων μέτρων για την πληροφόρηση, υποστήριξη και προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων).

Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται, κατόπιν αιτήματος, στις παρακάτω κατηγορίες θυμάτων:

  1. στα πρόσωπα κατά των οποίων τελέστηκαν τα παρακάτω αδικήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, σωματική βλάβη, εκ προθέσεως έγκλημα που επιφέρει τη σωματική βλάβη του θύματος, βιασμός, εξαναγκασμός σε ασέλγεια, συνουσία με ανήλικο, σεξουαλική εκβίαση ανηλίκων
  2. στον/στη σύζυγο, τα τέκνα και τα εξαρτώμενα μέλη των προσώπων που απεβίωσαν λόγω της τέλεσης της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και των εκ προθέσεως εγκλημάτων που επέφεραν τον θάνατο προσώπου.

Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται στα ανωτέρω θύματα, αν το αδίκημα τελέστηκε εντός της επικράτειας της Ρουμανίας ή σε περίπτωση που το αδίκημα τελέστηκε εκτός της επικράτειας της Ρουμανίας, αν το θύμα είναι Ρουμάνος υπήκοος ή αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα στη Ρουμανία και η ποινική διαδικασία διεξάγεται στη Ρουμανία.

Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται, κατόπιν αιτήματος, σε θύματα άλλων αξιόποινων πράξεων εφόσον το μηνιαίο εισόδημα του θύματος ανά μέλος της οικογένειας δεν υπερβαίνει τον εθνικό ακαθάριστο κατώτατο μισθό για το έτος κατά το οποίο το θύμα υπέβαλε την αίτησή του για χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής.

Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται μόνον εφόσον το θύμα κατήγγειλε το αδίκημα στις διωκτικές αρχές ή το δικαστήριο εντός 60 ημερών από την τέλεση του αδικήματος ή από την ημερομηνία που περιήλθε στη γνώση του θύματος η τέλεση του αδικήματος. Αν το θύμα δεν ήταν σωματικά ή διανοητικά σε θέση να καταγγείλει το αδίκημα στις διωκτικές αρχές, η προθεσμία των 60 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία που παύει η ανικανότητα.

Τα θύματα κάτω των 18 ετών και όσα τελούν υπό απαγόρευση δεν έχουν υποχρέωση να καταγγείλουν την τέλεση του αδικήματος στις διωκτικές αρχές ή στο δικαστήριο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου ή του προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση μπορεί να καταγγείλει στις διωκτικές αρχές την τέλεση του αδικήματος.

Η αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής κατατίθεται στο πρωτοδικείο στου οποίου την περιφέρεια έχει την κατοικία του το θύμα και διεκπεραιώνεται από δύο δικαστές της Επιτροπής για τη Χορήγηση Χρηματικής Αποζημίωσης σε Θύματα Αξιόποινων Πράξεων με οριστική απόφαση που εκδίδεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Στην αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο του θύματος, που είναι χρήσιμο για την έκδοση απόφασης επί της αίτησης.

Η οριστική απόφαση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής λαμβάνεται σε συνεδρίαση σε τμήμα στην οποία κλητεύεται το θύμα να εμφανιστεί.

Όταν το θύμα δεν έχει επιλέξει συνήγορο υπεράσπισης, η οριστική απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 51/1995 για την οργάνωση και άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως έχει αναδημοσιευθεί, και όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα και τους κανονισμούς για το δικηγορικό επάγγελμα.

Η οριστική απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής επιδίδεται στο θύμα. Η απορριπτική οριστική απόφαση επί της αίτησης για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής προσβάλλεται στο πρωτοδικείο στο οποίο υπάγεται η Επιτροπή Χορήγησης Χρηματικής Αποζημίωσης με αίτημα του θύματος εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση. Η προσφυγή εξετάζεται από σύνθεση δύο δικαστών.

Δωρεάν νομική συνδρομή χορηγείται σε οποιοδήποτε θύμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έως ποσό που αντιστοιχεί σε δύο εθνικούς ακαθάριστους κατώτατους μισθούς, όπως έχουν οριστεί για το έτος κατά το οποίο το θύμα υπέβαλε την αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής. Τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν επίσης αναλογικά στη χορήγηση των ποσών που απαιτούνται για την εκτέλεση της απόφασης περί χορήγησης αποζημίωσης στο θύμα της αξιόποινης πράξης στο πλαίσιο της ποινικής δίκης.

Η αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και η αίτηση για το ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης χορήγησης αποζημίωσης στο θύμα της αξιόποινης πράξης μπορούν επίσης να κατατεθούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου ή του προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση. Η αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και η αίτηση για το ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης περί χορήγησης αποζημίωσης στο θύμα της αξιόποινης πράξης δεν βαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Η αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής και η αίτηση για το ποσό που απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης χορήγησης αποζημίωσης στο θύμα της αξιόποινης πράξης μπορεί επίσης να κατατεθεί από μη κυβερνητικούς οργανισμούς των οποίων η δραστηριότητα περιλαμβάνει την προστασία των θυμάτων, εφόσον αυτές υπογράφονται από το θύμα πρέπει δε να περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία και τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.