Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Authority — CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Τηλέφωνο: 00 44 300 003 3601

Ιστότοπος: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Δεχόμαστε αιτήσεις απευθείας από εσάς χωρίς να χρειάζεται να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω της αρχής συνδρομής στη χώρα σας.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

  • την αίτηση;
  • τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Προτιμάμε να λαμβάνουμε τα εν λόγω έγγραφα στην αγγλική γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Αναλαμβάνουμε το κόστος των μεταφράσεων αυτών.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Διεκπεραιώνουμε τις αιτήσεις και αλληλογραφούμε με τους αιτούντες εγγράφως. Δεν χρειάζεται να είστε παρόντες.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Άνευ αντικειμένου.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Δεχόμαστε γνωματεύσεις από ειδικευμένους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου σε άλλες χώρες.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Δεν καλύπτουμε έξοδα ταξιδίου.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Στόχος μας είναι η επίλυση των απλών υποθέσεων εντός 12 μηνών από την παραλαβή τους.  Οι πολύπλοκες υποθέσεις διαρκούν περισσότερο.  Δεν θα λάβουμε τελική απόφαση σχετικά με την υπόθεσή σας, εάν η θεραπευτική σας αγωγή συνεχίζεται ή εάν ο βαθμός ανάρρωσής σας είναι άγνωστος.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στην αγγλική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Εάν διαφωνείτε με την αρχική απόφαση και επιθυμείτε να την επανεξετάσουμε, πρέπει να μας αποστείλετε έγγραφη αίτηση επανεξέτασης εντός 56 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής απόφασης. Θα πρέπει να επισυνάψετε τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που επιθυμείτε να λάβουμε υπόψη μας προς υποστήριξη της αίτησής σας.

Όταν παραλάβουμε την αίτησή σας για επανεξέταση μαζί με όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες σας, θα την εξετάσει υπεύθυνος αποζημιώσεων, άλλος από εκείνον που εξέδωσε την αρχική απόφαση. Η απόφαση επανεξέτασης μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή από την αρχική απόφαση, ή η αρχική απόφαση μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη.

Εάν διαφωνείτε με την απόφαση επανεξέτασης, μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του πρωτοδικείου διοικητικών διαφορών (First-tier Tribunal) (αποκατάσταση ζημιών από αξιόποινες πράξεις) σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας του πρωτοδικείου. Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον κανονισμό στον ιστότοπο του πρωτοδικείου διοικητικών διαφορών.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Δεν χρειάζεστε αμειβόμενο εκπρόσωπο, όπως δικηγόρο ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, για να ζητήσετε αποζημίωση. Αν επιλέξετε αμειβόμενη εκπροσώπηση, δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κόστος και θα πρέπει να πληρώσετε εσείς οι ίδιοι τα έξοδα αυτά.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία πληροφοριών για τα θύματα και τους μάρτυρες για να σας βοηθήσουν με την αίτησή σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.