Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας — Τμήμα Αποκατάστασης και Αποζημίωσης (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky — Odbor rehabilitácií a odškodňovania)

Τηλέφωνο: +421288891225
Φαξ: +4212888 91 579

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: victims@justice.sk
Δικτυακός τόπος: https://www.justice.gov.sk

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Αν η υπόθεσή σας έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρχή συνδρομής της χώρας σας.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

  • – την αίτηση;
    Στη σλοβακική γλώσσα.
  • τα δικαιολογητικά έγγραφα;
    Στη σλοβακική γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα από άλλη χώρα της ΕΕ, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας δεν μεταφράζει τα αναγκαία έγγραφα. Τα έξοδα μετάφρασης και τα συναφή έξοδα καταβάλλονται από το θύμα της εγκληματικής πράξης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Η διαδικασία δεν βαρύνεται με τέλη.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του θύματος της βίαιης εγκληματικής πράξης κατά την αξιολόγηση της αίτησης αποζημίωσης. Κάθε αναγκαία προφορική εξέταση διενεργείται από την αρχή συνδρομής στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή τις σλοβακικές αρχές με τεχνικά μέσα οπτικοακουστικής μετάδοσης. Κατά συνέπεια, δεν προκύπτουν έξοδα ταξιδίου και δεν υπάρχει ανάγκη αποζημίωσης.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Ο νόμος δεν προβλέπει την προσωπική συμμετοχή του αιτούντα στη διαδικασία αποζημίωσης. Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του θύματος της βίαιης εγκληματικής πράξης κατά την αξιολόγηση της αίτησης αποζημίωσης.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Για τον καθορισμό της αποζημίωσης που χορηγείται για πόνο και ταλαιπωρία πρέπει να υφίσταται ιατρική γνωμάτευση η οποία να πληροί τις προϋποθέσεις της σλοβακικής νομοθεσίας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας σας μπορεί να αξιολογηθεί από ιατρό στη Σλοβακική Δημοκρατία βάσει ιατρικών γνωματεύσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί στη χώρα διαμονής σας.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Δεν προβλέπεται αποζημίωση για έξοδα ταξιδίου.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας θα αποφασίσει εντός 6 μηνών από τη λήψη της πλήρους αίτησης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Στη σλοβακική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Με προσφυγή στα δικαστήρια.

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Η νομοθεσία της Σλοβακίας δεν προβλέπει δωρεάν νομική συνδρομή ειδικά για τον σκοπό της υποβολής αίτησης αποζημίωσης. Μπορείτε να κάνετε χρήση της γενικής νομικής συνδρομής που παρέχει το κράτος μέσω του Κέντρου Νομικής Συνδρομής ή να ζητήσετε συνδρομή από έναν από τους οργανισμούς που παρέχουν συνδρομή στα θύματα εγκληματικών πράξεων. Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει βασική καθοδήγηση για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Στη Σλοβακική Δημοκρατία υπάρχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν συνδρομή και στήριξη στα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων και οι οποίοι επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες θυμάτων. Οι δυνατότητες των επιμέρους οργανισμών να παρέχουν συνδρομή για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις εξαρτώνται κυρίως από τις ικανότητες του προσωπικού τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.