Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Τηλ.: (+46)90708200
Φαξ: (+46)90178353

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Ιστότοπος: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Ναι. Εάν το έγκλημα τελέστηκε στη Σουηδία, η αίτηση μπορεί να αποσταλεί απευθείας στη Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

– τις αιτήσεις;

– τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα γίνονται δεκτά στη σουηδική και την αγγλική γλώσσα.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Με το κόστος της μετάφρασης επιβαρύνεται η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Όχι.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Ο αιτών δεν χρειάζεται να είναι παρών. Η διαδικασία διεξάγεται γραπτώς.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παρασταθώ αυτοπροσώπως;

Υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας, εφόσον χρειαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Ιατρικά πιστοποιητικά και γνωματεύσεις από άλλες χώρες μπορεί να γίνουν δεκτά. Όταν απαιτείται πρόσθετη εκτίμηση, η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων συνήθως απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες ιατρούς, οι οποίοι καταρτίζουν γραπτή γνωμοδότηση, με βάση τα διαθέσιμα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Συνήθως δεν απαιτείται να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις στη Σουηδία αν διαμένετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα να αποζημιωθείτε για τα έξοδά σας εάν απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα αυτού του είδους.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Ο χρόνος διεκπεραίωσης ποικίλει ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και τον φόρτο εργασίας της αρχής. Ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης είναι κατά κανόνα περίπου τρεις μήνες, αλλά θα μπορούσε να απαιτηθεί είτε λιγότερος είτε περισσότερος χρόνος. Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται με σειρά παραλαβής, και συνήθως δεν δίνεται προτεραιότητα.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Η απόφαση θα εκδοθεί στη σουηδική γλώσσα. Εάν δεν μιλάτε σουηδικά, θα λάβετε επίσης μια περίληψη της απόφασης στην αγγλική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Οι αποφάσεις της Σουηδικής Αρχής Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων δεν μπορούν να προσβληθούν, αλλά η αρχή μπορεί να μεταρρυθμίσει την απόφασή της κατόπιν αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως αν έλθουν στο φως νέες περιστάσεις ή υπάρχουν άλλοι λόγοι προς τούτο.

Ο αιτών που δεν είναι ικανοποιημένος με την απόφαση πρέπει να αποστείλει γραπτό αίτημα στην αρχή ζητώντας την εκ νέου αξιολόγηση της υπόθεσης. Στο αίτημά του ο αιτών θα πρέπει να προσδιορίζει τη μεταρρύθμιση που επιθυμεί και τους λόγους που τη θεμελιώνουν. Με το αίτημα θα πρέπει να συνυποβληθούν τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία.

Ο αιτών δικαιούται πάντοτε να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης που τον αφορά από το Δικαστήριο επιδικάσεως αποζημιώσεων για βλάβες από αξιόποινες πράξεις (Nämnden för brottsskadeersättning).

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Αποζημίωση για τα έξοδα νομικής εκπροσώπησης θα χορηγηθεί μόνον αν δικαιολογείται από ιδιαίτερους λόγους. Συνήθως δεν απαιτείται η συνδρομή δικηγόρου για την αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από έγκλημα. Η υποβολή της αίτησης είναι σχετικά εύκολη. Η αρχή έχει επίσης υποχρέωση να παράσχει πληροφορίες και συμβουλές σε όσους ζητούν αποζημίωση, καθώς και την ευθύνη να λάβει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση απόφασης επί της υπόθεσης.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Εάν θέλετε να ζητήσετε αποζημίωση ή έχετε ερωτήσεις ως προς την αποζημίωση σε διασυνοριακές υποθέσεις, είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε τη Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων για συνδρομή και πληροφορίες. Πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην αρχή καλώντας τον αριθμό +46 90 70 82 00.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.