Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.
Vabandame, see lehekülg on alles tõlkimisel

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis

Ühendkuningriik

Sisu koostaja:
Ühendkuningriik