Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice) (Itävallan sosiaali- ja vammaisasioiden virasto).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Puhelin: +43 158831
Faksi: +43(0)10599882516

Sähköposti: post.wien@sozialministeriumservice.at

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Jos hakemuksen lähettää avustava viranomainen tai uhri: pääsääntöisesti saksan tai englannin kielellä.

(Jos uhri ottaa suoraan yhteyttä viranomaiseen eikä osaa saksaa tai englantia, hakemus voidaan hyväksyä muulla kielellä ja käännetään sen jälkeen).

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Viranomainen maksaa tällöin kulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Kuluja ei aiheudu.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Läsnäoloa ei yleensä vaadita.

Jos viranomainen kutsuu sinut kuultavaksi, matkakulut korvataan hakemuksesta. Asiasta vastaa Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (sosiaali- ja vammaisasioiden virasto).

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä, tarvittaessa.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Pääsääntöisesti asiasta päättää itävaltalainen tai viranomaisen nimeämä asiantuntija, joka ottaa arviossaan huomioon myös asuinmaasta toimitetut lääkärintodistukset.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kyllä.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Menettelyn kesto riippuu haettavasta etuudesta. Useimmiten päätös tehdään kuuden kuukauden kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Saksan kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Sozialministeriumservicen (sosiaalivirasto) päätöksen voi riitauttaa liittovaltion hallinto-oikeudessa (Bundesverwaltungsgericht) (päätöksestä voi valittaa myös perustuslakituomioistuimeen (Verfassungsgerichtshof) ja hallinto-oikeuteen (Verwaltungsgerichtshof)).

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä. Sozialministeriumservice (sosiaalivirasto) ja Bundesverwaltungsgericht (liittovaltion ylin hallintotuomioistuin) eivät kuitenkaan korvaa lakimiesten palkkioita.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Sinun on selvitettävä uhrien tukijärjestöltä (esim. Weisser Ring), onko tällaista tukea saatavilla.

Päivitetty viimeksi: 20/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.