Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

a) Tahallisten väkivallantekojen uhrien taloudellisen avun lautakunta (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) voi auttaa uhriksi joutuneita Belgian kansalaisia tai Belgiassa asuvia henkilöitä toimissa, joiden tarkoituksena on saada korvausta toisesta EU-maasta.

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismin uhrien on otettava yhteyttä lautakunnan terrorismia käsittelevään osastoon (”Division Terrorisme”).

Osoite:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Sähköposti: terrorvictims@just.fgov.be

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

  • Ranskaksi, hollanniksi, saksaksi tai englanniksi.
  • Entä liiteasiakirjat? Ranskaksi, hollanniksi, saksaksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Tällaista tilannetta ei ole toistaiseksi tullut vastaan. Kysymys on edelleen käsittelyssä.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittely on maksuton.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Matkakuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ei järjestetä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Lautakunta arvioi tätä kysymystä uhrin kärsimän vahingon ja sen vakavuuden perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Matkakuluja ei korvata.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Tällä hetkellä 18 kuukautta. Menettely on sama rajatylittävissä ja ”kansallisissa” tapauksissa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Ranskaksi, hollanniksi, saksaksi tai englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Lautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta. Kanteen päätöksen kumoamiseksi voi kuitenkin nostaa Belgian korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Conseil d'Etat belge).

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Lautakunta ei voi auttaa tässä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukipalvelut voivat auttaa uhria laatimaan taloudellista tukea koskevan hakemuksen, joka toimitetaan taloudellisen avun lautakunnalle.

Belgian kunnat ja alueet vastaavat uhreille annettavasta tuesta.

Lisätietoa (erityisesti tukea antavista palveluista) saat seuraavista linkeistä:

Belgian ranskankielinen yhteisö (Vallonia ja Bryssel): victimes.be

Flanderi: slachtofferzorg.be

Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.