Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

BULGARIAN TASAVALLAN OIKEUSMINISTERIÖ

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto

Osoite: Ul. Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaria

Verkkosivut: https://www.compensation.bg

Kun rikos on tehty Bulgarian tasavallan alueella, päätöksen korvaushakemuksesta tekee rajatylittävissä tapauksissa rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto.

Kun rikos on tehty Bulgarian ulkopuolella, rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto tarjoaa uhrille tukea ja lähettää korvaushakemuksen sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueella rikos on tehty.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi? Entä liiteasiakirjat?

  • korvaushakemus: bulgariaksi ja englanniksi
  • liiteasiakirjat: bulgariaksi ja englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto maksaa käännöskulut.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Rikoksen uhri ei ole läsnä menettelyssä, jossa valtio päättää korvauksen myöntämisestä.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Kyllä. Asianomaisesta maasta saadut lääkärintodistukset ja myös tositteet hoitokuluista saatetaan hyväksyä/tunnustaa, mutta kansallinen neuvosto päättää asiasta tapauskohtaisesti.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintarkastukseen liittyvät matkakulut saatetaan korvata, mutta kansallinen neuvosto päättää asiasta tapauskohtaisesti.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvaushakemuksesta tehdään päätös kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tarvittaessa määräaikaa voidaan pidentää kolmeen kuukauteen.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Bulgariaksi ja englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaavan kansallisen neuvoston päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Menettelyssä, jossa valtio päättää korvauksen myöntämisestä, ei tarvita lakimiestä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Kyllä, uhrien tukijärjestöjen bulgarialainen kattojärjestö (Balgarska asotsiatsia na organizatsiite za podkrepa na postradalite).

Puhelin: +359 2 981 93 00

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.