Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Tietoja ei ole saatavilla.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Voit lähettää hakemuksen suoraan Kyproksen päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa.

Millä kielellä seuraavat asiakirjat on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi ne käsiteltäväksi?

– hakemus:

kreikaksi ja englanniksi

– liiteasiakirjat:

kreikaksi ja englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Hakijan läsnäoloa ei edellytetä.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaan antama lääkärintodistus hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätöksen tekeminen kestää kuusi kuukautta siitä, kun kaikki päätöksen tekemiseksi tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Kreikaksi ja englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit riitauttaa päätöksen nostamalla kanteen hallintotuomioistuimessa (dioikitiko dikastirio) 75 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Voit pyytää oikeudellista neuvontaa asian käsittelyyn liittyvistä oikeudellisista menettelyistä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Tietoa hakemuksen tekemisestä voi saada ottamalla suoraan yhteyttä sosiaalivakuutustoimistoon.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.