Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování (Tšekin oikeusministeriö, korvausyksikkö)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Puhelin: (420) 221997966
Faksi: (420) 221997967

Sähköposti: odsk@msp.justice.cz

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä/kielillä päättävä viranomainen hyväksyy hakemuksen/liiteasiakirjat?

Tšekiksi, slovakiksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Päättävä viranomainen ei ota asiakirjoja vastaan muilla kuin tšekin, slovakin tai englannin kielellä (se ei ota muunkielisiä asiakirjoja käsiteltäväksi vaan pyytää hakijaa toimittamaan pyynnön tai liiteasiakirjat hyväksytylle kielellä käännettyinä). Jos sen on huolehdittava englanninkielisten asiakirjojen kääntämisestä, se vastaa tähän liittyvistä kustannuksista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Matkakuluja ei korvata.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Päättävä viranomainen ei järjestä tulkkia.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaasi lääkärintodistus todennäköisimmin tunnustetaan.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ei.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvauksista tulisi päättää 3 kuukauden kuluessa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Tšekiksi tai englanniksi.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tekemällä hallinnollisen valituksen tuomioistuimelle.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä, mutta omalla kustannuksella.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Suurin rikoksen uhreja tukeva kansalaisjärjestö on nimeltään Bílý Kruh Bezpečí.

Päivitetty viimeksi: 15/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.