Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Sosiaalivakuutuslaitos

Endla 8
15092
TALLINN

Puhelin: +372 612 1360
Faksi: +372 640 8155

Sähköposti: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Verkkosivusto: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentti:
Päättävä viranomainen on Viron sosiaalivakuutusvirasto (Sotsiaalkindlustusamet) yhdessä paikallisten eläkeviranomaisten kanssa. Lisätietoa paikallisista eläkeviranomaisista on saatavilla piakkoin.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielillä korvaushakemuksista päättävälle viranomaiselle osoitetun hakemuksen voi tehdä?

Millä tahansa EU:n virallisella kielellä, mutta mieluiten viroksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Käännöskuluista vastaa käännöksen tilannut viranomainen.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Muita kuluja ei ole.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Läsnäoloa ei vaadita.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Läsnäoloa ei vaadita.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Muissa EU:n jäsenvaltioissa annetut asiakirjat hyväksytään, mutta asiantuntijalääkäri arvioi uhrin terveydentilan ja vahingot tämän asuinmaassa annettujen lääkärinlausuntojen perusteella.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Lääkärintarkastukseen ei tarvitse tulla.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Päätös tehdään 30 päivän kuluessa viimeisen asiakirjan vastaanottamisesta.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Viron kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätöksen voi riitauttaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta tai samalla kun hakee hallinto-oikeudelta muutosta hallinto-oikeuslaissa säädettyä menettelyä noudattaen. Riittauttamishakemuksesta tehdään päätös 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Kyllä.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

On olemassa uhrien tukihenkilöitä. Tukihenkilöiden yhteystiedot ovat saatavilla sosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivustolla

Päivitetty viimeksi: 15/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.