Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Valtiokonttori

PL 50

FI-00054 Valtiokonttori

sähköposti: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Voit lähettää hakemuksesi suoraan Valtiokonttorille. Huomaa kuitenkin jäljempänä selostetut rajoitukset asiakirjojen kielen suhteen.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava, jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Entä liiteasiakirjat?

Hakemus on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Myös liitteiden tulee olla jollain näistä kielistä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Valtiokonttori ei ota käsiteltäväkseen hakemusta, jota ei ole laadittu jollakin edellä mainituista kielistä. Jos tarvitset apua asiakirjojen kääntämisessä, käännythän asuinvaltiosi avustavan viranomaisen puoleen.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Hakemuksesi käsittelystä ei aiheudu sinulle hallinnollisia kuluja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Asian käsittely Valtiokonttorissa on kirjallista. Sinua ei pyydetä paikalle henkilökohtaisesti käsittelyn missään vaiheessa.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ks. edellinen vastaus.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Asuinmaasi lääkärin antama lääkärintodistus hyväksytään selvitykseksi aiheutuneesta vahingosta.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ks. edellinen vastaus.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Saat päätöksen keskimäärin 6-8 kuukauden kuluttua siitä, kun hakemus on saapunut Valtiokonttoriin.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Valtiokonttori antaa päätöksiä vain suomeksi ja ruotsiksi. Jos hakemuksesi on tehty englanniksi, saat päätöksen mukana englanninkielisen tiivistelmän päätöksen sisällöstä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Voit valittaa saamastasi korvauspäätöksestä kirjallisesti vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Ohje valituksen tekemiseksi on Valtiokonttorin korvauspäätöksen liitteenä.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Valtiokonttorista saat neuvoja korvauksen hakemiseen liittyvissä asioissa. Jos käytät hakemuksen laadinnassa apuna ulkopuolista asiamiestä, tästä aiheutuneita kuluja voidaan korvata vain siinä tapauksessa, että sinulle on asian tuomioistuinkäsittelyä varten myönnetty oikeusapua tai määrätty oikeudenkäyntiavustaja. Hakemuksen laatimisesta aiheutuneita kuluja voidaan korvata myös silloin, kun asiaa ei käsitellä tuomioistuimessa, jos täytät oikeusavun saamiselle säädetyt taloudelliset edellytykset.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Voit saada hakemuksen tekemiseen apua Rikosuhripäivystykseltä (RIKU). Yhteystiedot löydät järjestön internetsivuilta https://www.riku.fi

Päivitetty viimeksi: 19/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.