Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Toimivaltaisia viranomaisia ovat korvausten maksamisesta vastaavat osavaltioiden viranomaiset (Versorgungsbehörden). Toimivalta määräytyy sen mukaan, missä osavaltiossa rikos on tapahtunut. Ulkomaalaisten hakijoiden ei tarvitse etsiä toimivaltaista viranomaista, vaan he voivat ottaa yhteyttä keskusyhteyspisteeseen (liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö), joka toimittaa korvaushakemuksen oikealle viranomaiselle.

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Hakemuksen voi lähettää suoraan, mutta asiasta tulisi ilmoittaa myös toimivaltaisille avustaville viranomaisille kotimaassa.

Millä kielellä korvaushakemus on laadittava,

jotta päättävä viranomainen hyväksyisi sen käsiteltäväksi?

Millä tahansa eurooppalaisella kielellä

Entä liiteasiakirjat?

Millä tahansa eurooppalaisella kielellä

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Käännättäminen on hakijoille maksutonta. Kustannuksista vastaavat yleensä päätöksentekoviranomaiset.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Saksassa ei peritä rikoksen uhreille maksettavia korvauksia koskevissa asioissa hallinnollisia tai muita kuluja.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Mahdollisista matkakuluista vastaa toimivaltainen päättävä viranomainen.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Oikeutta tulkkiin ei ole. Käytännössä tulkkeja kuitenkin käytetään tarvittaessa.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Yleensä lääkärintodistukset hyväksytään.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Mahdollisista matkakuluista vastaa toimivaltainen päättävä viranomainen.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Korvausmenettelyn kestosta ei ole mahdollista antaa yleistä lausumaa, koska kunkin yksittäistapauksen olosuhteet vaikuttavat siihen suuresti.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Yleensä päätös käännetään kansalliskielelle.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Korvausmenettelyssä tehdystä päätöksestä voi valittaa. Jollei asia korjaannu, asia voidaan saattaa sosiaalituomioistuimen käsiteltäväksi.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Hakija voi milloin vain hankkia asiassaan oikeudellista neuvontaa. Kuluja ei kuitenkaan korvata.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Saksassa on lukuisia paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia uhrien tukijärjestöjä, jotka voivat tarjota apua. Hyvän yleiskatsauksen saa – myös englanniksi ja espanjaksi – verkkosivuilta http://www.odabs.org.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.