Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Kreikan korvausviranomainen

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Jos henkilön kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, hakemus toimitetaan kyseisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle, joka lähettää sen Kreikan korvausviranomaiselle. Tässä tapauksessa Kreikan korvausviranomainen ilmoittaa mahdollisimman pian asianomaisen jäsenvaltion avustavalle viranomaiselle sekä hakijalle seuraavat seikat: a) henkilö tai yksikkö, joka käsittelee asian, b) todistus hakemuksen vastaanottamisesta, c) arvio ajasta, jonka kuluessa hakemuksesta on määrä tehdä päätös.

Millä kielellä/kielillä korvausta myöntävä(t) viranomainen/viranomaiset hyväksyvät hakemuksen:

Hakemuksen tekemisessä sekä tietojen, todisteiden ja liiteasiakirjojen vaihtamisessa on käytettävä kreikan kieltä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Viranomainen ei vastaa käännöksistä eikä niistä aiheutuvista kuluista.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Käsittelemisestä aiheutuvat kulut ovat 100 euroa. Korvausvaatimus hylätään, jos maksua ei ole suoritettu siihen mennessä, kun hakemus tulee korvausviranomaisen käsiteltäväksi. Kreikan avustava viranomainen antaa pankkisiirtoon liittyvät tiedot.

Yhtenäisellä euromaksualueella (Single Euro Payment Area, SEPA) maksun voi suorittaa Kreikan valtiovarainministeriölle (ypourgeio oikonomikon) Sepa-tilinsiirtona Kreikan keskuspankin tilille euroissa kansainvälistä tilinumeroa (IBAN) käyttäen. Maksaja tarvitsee seuraavat tiedot:

Saajan nimi: YPOURGEIO OIKONOMIKON

Saajan osoitetiedot: K. Servias 10, 10562 Athens

Saajan IBAN-tilinumero: GR1201000230000000481090510

Pankin BIC-koodi: BNGRGRAA

Laskun viitenumero: Xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (Kreikan avustava viranomainen toimittaa maksajalle 20-numeroisen maksukoodin)

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Kreikan korvausviranomainen voi tarvittaessa kutsua sinut, rikoksentekijän ja kolmansia osapuolia, kuten todistajia ja asiantuntijoita, saapumaan paikalle henkilökohtaisesti, jotta tuomioistuin voi kuulla heitä.

Jos kotipaikkasi tai vakituinen asuinpaikkasi on toisessa jäsenvaltiossa, Kreikan korvausviranomainen pyytää asianomaisen valtion avustavaa viranomaista toteuttamaan kuulemisen oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja toimittamaan sille kuulemisesta laaditun pöytäkirjan. Se voi myös toteuttaa kuulemisen itse yhteistyössä toisen jäsenvaltion avustavan viranomaisen kanssa Kreikan lainsäädäntöä noudattaen joko puhelimitse tai videoneuvottelun välityksellä. Jälkimmäisessä tapauksessa Kreikan korvausviranomainen ei voi velvoittaa sinua tulemaan paikalle kuultavaksi. Kreikan avustava viranomainen avustaa toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen järjestämässä kuulemisessa, jossa sinua ja kolmansia henkilöitä, kuten todistajia ja asiantuntijoita, kuullaan.

Toisen jäsenvaltion korvausviranomaisen pyynnöstä Kreikan avustava viranomainen a) avustaa korvausviranomaista tämän toteuttaman puhelin- tai videoneuvottelun avulla käytävän kuulemisen aikana, Kreikan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehtii tarvittavan logistisen infrastruktuurin saatavuudesta tai b) toteuttaa itse kuulemisen Kreikan lainsäädännön mukaisesti ja toimittaa sen jälkeen asianomaisen pöytäkirjan jäsenvaltion korvausviranomaiselle. Jälkimmäisessä tapauksessa kuulemisen perusteella kreikaksi laadittu pöytäkirja käännätetään asianomaisen jäsenvaltion viralliselle tai jollekin sen virallisista kielistä taikka sellaiselle EU:n kielelle, jonka käyttämisen asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Kreikan valtio maksaa avustavalle viranomaiselle aiheutuneet käännöskulut.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä, tulkkaus järjestetään.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Lääkärintodistus hyväksytään, joskin voidaan määrätä, että siitä on annettava asiantuntijalausunto.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Kyllä, matkakulut korvataan.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Kreikan korvausviranomainen asettaa tapauksen käsittelemiselle määräajan, joka on kolme kuukautta hakemuksen jättämispäivästä, ja ratkaisee asian lopullisesti kolmen kuukauden kuluessa käsiteltävänä olevan hakemuksen arviointipäivästä.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Saat päätöksen ymmärtämälläsi kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Päätökseen voi hakea muutosta hallintotuomioistuimesta (dioikitiko protodikeio).

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Myös rikoksen uhrit ovat oikeutettuja oikeudelliseen neuvontaan rikos- ja siviilioikeudellisten vaatimusten osalta. Laissa (lain nro 3226/2004 1§) määrätään oikeusavun antamisesta pientuloisille Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisille, kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille, jos he asuvat laillisesti ja pysyvästi Euroopan unionissa. Oikeusapuun oikeutettuja ovat pientuloiset henkilöt, joiden kotitalouksien vuotuiset tulot eivät ylitä kahta kolmasosaa työntekijän minimivuosipalkasta, joka määritellään kansallisessa työehtosopimuksessa (ethniki geniki syllogiki symvasi ergasias). Jos perhe on riitainen tai hajonnut, ei toisen osapuolen tuloja oteta huomioon.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä rajatylittävässä tapauksessa?

Tasa-arvoasioiden tutkimuskeskus (Kendro ereunon gia themata isotitas, KETHI)

Kreikan kansallinen sosiaalisen yhteisvastuun keskus (Ethniko kentro koinonikis allilengiis, ΕΚΚΑ)

Sukupuolten tasa-arvon pääsihteeristö (Geniki grammateia isotitas ton fylon)

Kreikan pakolaisneuvosto (Elliniko symvoulio gia tous prosfyges)

Amnesty International Kreikan osasto

Kreikan poliisi – Kyberrikollisuus (Elliniki astynomia – kybernoenglima)

Päivitetty viimeksi: 21/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.